Vraag & Antwoord

2018 Het K-peil verdwijnt en het S peil komt in de plaats wat wil dit zeggen?

Zoals opgelegd door de Europese richtlijn, evolueert de Vlaamse nieuwbouw stapsgewijs naar bijna energie neutrale woningen. Om de energievraag terug te dringen, is een goed geïsoleerde en luchtdichte bouwschil cruciaal. De Vlaamse overheid zal voor nieuwe woongebouwen het vroegere verplichte maximale K-peil en de maximaal toegelaten netto-energiebehoefte voor verwarming daarom vervangen door het S peil. Dit peil bepaalt de energie-efficiëntie van de bouwschil. Dit S-peil of ‘schilpeil’ is bedoeld als een allesomvattende parameter die álle kwaliteiten van de bouwschil gelijkwaardig evalueert.
Deze nieuwe indicator wordt voor nieuwe wooneenheden ingevoerd vanaf 1 januari 2018. 

De S-peil eis start met S31 voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2018. Voor bouwaanvragen vanaf 2021 wordt de S-peil eis S28.
Het vroegere K-peil hield enkel rekening met de U-waarden, bouwknopen en compactheid van de woning.
Het S-peil is allesomvattend door alle winsten en verliezen op te nemen die verband houden met de schilkwaliteit: de zonnewinsten, de luchtdichtheid en de ventilatie- en infiltratieverliezen.

Kortom: luchtdichtheid, zonnewering en woonvorm krijgen meer aandacht.

Houtskeletbouw is hierin reeds een voorloper, wij van  Spib-Houtbouw werken reeds ettelijk jaren onze woningen af met luchtdichting.

Brandgevaar groter in houtskeletwoning?

Helemaal niet! Hout bied juist lang weerstand tegen de vlammen. Daardoor scoren houten constructies zelfs beter dan de huidige eisen voor brandveiligheid.
Bovendien wanneer hout brandt, ontstaat er een koolstoflaag die verdere verbranding vertraagt.
De binnenzijde van de woning zal ook steeds met een laag gipskarton worden afgewerkt, deze is brandwerend en scoort beter in zake brandweerstand dan een traditionele woning.
Iedere verzekeraar zal u ook aangeven dat een houtskeletbouw niet anders of duurder is om te verzekeren.

Hoe zit het met duurzaamheid?

Levenslang ! In de ons omringende landen en Scandinavië staan talloze houtskeletbouw woningen van meer dan honderd jaar oud.
Bij Spib bouwen we onze woningen zo, dat het houtskelet nooit in aanraking komt met vocht.
Onze constructie staat steeds boven de afgewerkte vloerpas en de gevelafwerking beschermt het houtskelet tegen weersinvloeden. En dit alles in combinatie met een correcte wandopbouw die dampopen is en aangepast aan ons klimaat, zorgt ervoor dat onze houtskeletwoningen even duurzaam of beter zijn dan elke andere bouwmethode.

Zware voorwerpen ophangen?

Een rekje, een decorstuk, een badkamermeubel, keukenkasten kunnen probleemloos aan een Spib-houtskeletwand opgehangen worden, mits wij steeds aanraden om een extra OSB laag achter het gipskarton te plaatsen.
Dit zorgt voor extra stevigheid, zodat u geen extra pluggen enz. nodig heeft.  U kan wat u wenst, probleemloos ophangen.

Wat met het akoestisch comfort?

Een houtskeletwoning absorbeert de trillingen van luchtgeluiden via de isolatie. Door het plaatsen van isolatie tussen kepers en balken, en het gebruik van een gegoten chapelaag met een  ontkoppelende geluidsisolatie bekomt men een goed akoestisch resultaat.

Hoe zit het met oververhitting?

Oververhitting hangt samen met grote glaspartijen en de oriëntatie van deze glaspartijen. Best hou je hier al rekening mee tijdens het architecturaal ontwerp van de woning. En besteed je voldoende aandacht aan zonnewering, zoals screens, buitenjaloezieën, zonneluifel, maar zeker ook zonwerend glas.
Bepaalde isolatie materialen en gebruik van massa in de woning vb chape kunnen bijdragen om oververhitting tegen te gaan.

Wat betekent damp-open en luchtdicht bij een houtskelet constructie?

Damp-open
Een houtskelet constructie is eigenlijk een houten geraamte, wat je heel goed gaat isoleren. Belangrijk hierbij is dat de geïsoleerde houten constructie kan ademen langs de buitenzijde. Zo kan waterdamp van in de constructie afgevoerd worden naar buiten. We spreken van een damp-opensysteem.

Luchtdicht
Aan de binnenzijde van de houtskeletconstructie bevindt zich de luchtdichte laag. Die ervoor zorgt dat er geen warmteverlies is in de woning. Dit in combinatie met een goede balansventilatie zorgt voor een stabiel en comfortabel leefklimaat.

Een goede luchtdichting kan je testen aan de hand van een blowerdoortest. De eventuele verliesplekken komen zo aan de oppervlakte en kunnen worden opgelost. Hoe lager de resultaten hoe beter voor je Epeil. Onze houtskeletbouw woningen scoren altijd goed, en vaak beter dan een traditionele woning, denk aan getallen tussen 0.6 en 1 naargelang architecturale en materiaalkeuze.

Wat kost dit nu allemaal?
Elk bouwproject is anders, daar hoort een eerlijke correcte prijs bij. Bij Spib-Houtbouw doen we er alles aan om duidelijke transparante offerte af te leveren. Maar we geloven niet in vaste prijzen. We werken samen met de klant en bekijken verschillende mogelijkheden zodat het kostenplaatje ook klopt. We streven immers naar een fijne samenwerking met tevreden klanten.

Kiezen voor houtskeletbouw doe je ook omdat je ecologisch en energiezuinig wil investeren met het oog op de toekomst.

Daarom is het slim om beter te doen dan de huidige energie-norm en vandaag al een BEN woning te bouwen. Je energiezuinige en ecologische woning kost meer dan een standaardwoning, maar die meerkost verdien je na 8 tot 10 jaar terug.